Logistik & retail

Vi har gedigen erfarenhet av logistiklösningar och lagersystem för stora kunder som Reitan (Pressbyrån, 7-Eleven), MediCarrier och Ahlsell. Kraven är ofta extremt höga och driftstopp får helt enkelt inte inträffa. Så gjorde vi för Ahlsell

Media & underhållning

Inom medieproduktion hanteras omfattande mängder ljud och film som behöver lagras i många olika versioner. Vi säkerställer lagring, tillgänglighet och drift för stora mediekunder som sänder innehåll både live och via webb- och playfunktioner.

Offentlig sektor

Styrsystemen för grundläggande samhällsfunktioner är verksamhetskritiska. Vår lösning garanterar hundraprocentig tillgänglighet för VA SYD så att 500 000 invånare får friskt vatten i kranarna dygnet om. Så hjälpte vi VA SYD

Tillverkande industri

Vi levererar serverlösningar för många tillverkande kunders affärssystem. Det är avgörande och verksamhetskritiskt att varje del i logistikflödet fungerar sömlöst, från kunddata till produktion och orderhantering.

Bank & finans

I system som hanterar tiotusentals finansiella transaktioner i sekunden är säkerhetskraven extremt höga.  Vi skapar automatiserad överblick och analys, realtidslarm som förebygger avbrott och tillgång till spetskompetens 24/7.

Life Science & Pharma

På MAX IV-laboratoriet genomförs experiment som kan lösa stora samhällsproblem inom medicin, bioteknik och miljö. Nertid kan omintetgöra år av forskning. Total tillgänglighet och extrem prestanda var ett absolut krav. Så löste vi uppgiften