Inom medicinsk teknik är kraven på spårbarhet mycket stränga. Att förlora information kan bli kostsamt. För Etac, som erbjuder vårdprodukter globalt, måste drift och backup vara 100 procent pålitligt.

– Vi har försäljning och distribution över hela världen med ett sortiment på tusentals produkter, så vårt affärssystem stöttar en mycket stor del av vår verksamhet, berättar Mats Ericsson som är IT Manager på Etac.

Full kontroll ett krav

Affärssystemet går på IBM Power-servrar och hanterar bland annat kundorder, leveranser, lager och inte minst tillverkning som rör allt från en produkts embryo och hela vägen till skrotning. Etac måste ha full kontroll över alla produkter och vart de tar vägen. Om en incident inträffar ska det anmälas till Läkemedelsverket och kan leda till att de måste leta reda på alla som använder produkten i fråga för en korrigerande åtgärd.

– Kraven på dokumentation och uppföljning är extremt höga och vi måste följa såväl Läkemedelsverkets regler som deras motsvarigheter i de länder där vi verkar, till exempel FDA i USA, berättar Mats Ericsson.

Gick över till tjänst 2016

Tidigare hanterade Etac driften själva med egna servrar, men 2016 valde de att köpa drift och backup som en tjänst av Rg19 och LOAD.

– Vi hyr en maskin som Rg19 och LOAD driftar och som i sin tur speglas till Rg19 och LOADs Power Cloud-miljö. Den kan vi köra på om produktionsmaskinen skulle gå ner, förklarar Mats. Varje morgon får vi loggar på systemet som vi bara behöver ögna igenom eftersom Rg19 och LOAD ser till att allt sköter sig som det ska.

100% pålitlighet är affärskritiskt

För Etac är ett 100% pålitligt drift- och backup-system mycket värdefullt:

– För oss är det affärskritiskt att helt undvika stillestånd. IT är ju inte vår kärnverksamhet, det måste bara fungera. Det finns ingen fördel med att äga funktionerna och drifta en datahall själv, menar Mats.

– Eftersom Etac redan hade en etablerad relation för översyn och underhåll av hårdvara med Rg19 och LOAD var det naturligt att köpa tjänsterna från dem. Det händer också att de behöver teknisk support även på de egna maskinerna och då är det oftast samma tekniker som kommer. Det fungerar bra, tycker Mats.

– Det mesta snurrar och går så vi har inte så mycket kontakt med dem. När vi väl har kontakt tycker jag att det går enkelt och smidigt och att de har bra tekniker, säger Mats.

Fakta Etac

Etac är en ledande aktör inom hjälpmedelsbranschen som utvecklar och erbjuder produkter för personer med nedsatt rörelseförmåga samt produkter och tjänster till sjukhus, sjukhem och för hemmabruk. Etac-koncernen finns förutom i Sverige även i Norge, Danmark, England, USA, Australien, Italien, Tyskland och Holland samt säljer via distributörer till stora delar av världen. Etac ägs av investmentbolaget Nordstjernan AB.

 

Bild på Kim Quarnström
Kontaktperson

Kim Quarnström

fornamn.efternamn@load.se