IT imorgon

Överlever din organisation industrialiseringen av IT?

30 May, 2018

Just nu samverkar flera krafter i att ta oss in i nästa tekniska era. Många kommer att slås ut medan andra gynnas. Är du rätt rustad?

Många av oss tänker kanske att den digitala revolutionen redan har hänt. Men det som pågår runt om oss just nu är ett lika stort och omvälvande skifte som den industriella revolutionen på 1800-talet. Den här gången är det industrialiseringen av IT som river upp gamla strukturer och samtidigt skapar grunden för något nytt.

3 samverkande krafter

De krafter som tillsammans skapar IT-industrialiseringen är:

  • IT går in i en era av massproduktion med standardiserade tjänster
  • Kraven på snabb digital innovation ökar
  • Ny teknologi som AI, maskininlärning och blockchain har fått sina genombrott

Några slås ut, andra blir vinnare

Det här innebär att vissa kompetenser snabbt kommer att bli föråldrade. Många aktörer kommer att slås ut medan andra, som är snabba att anamma de nya sätten att arbeta och innovera, kommer att växa och gynnas av utvecklingen.

– Omvälvningen ställer stora förändringskrav på oss i IT-branschen, säger Pierre Strandelin, vd för Rg19/LOAD.

Enligt analysföretaget Radar saknar en tredjedel av alla IT-tjänsteleverantörer förutsättningar för att överleva de förändringar branschen står inför.

citat-industrialisering-av-it

IT som tjänst gynnar innovation

Tidigare har alla investerat i egen IT som maskiner och programvara men nu börjar allt fler köpa molntjänster. Det gör vissa affärsmodeller föråldrade men gynnar samtidigt innovation.

– Istället för att låsa kapital i hårdvara köper man enkelt in sig på en publik tjänst, testar en affärsidé och ser om den flyger. Det hänger ihop med begreppet “fail fast, fail often, fail forward thinking”. Modern, agil utveckling går ut på att tidigt testa idéer i verkligheten för att sen lägga ner det som inte fungerar och snabbare hitta de affärer som verkligen bär, fortsätter Pierre Strandelin.

Utvecklingen förstärker skillnaden mellan den massproducerade, standardiserade bas-IT som säljs i stora volymer och den verksamhetsförändrande IT som bidrar till innovation och konkurrenskraft.

Partners istället för leverantörer

För att driva affärsutveckling söker organisationer genuina partners snarare än traditionella IT-leverantörer. Sådana affärsrelationer handlar inte om hur många enheter man levererar utan om vilket värde och vilka effekter man skapar tillsammans.

– För oss i IT-branschen innebär det att vi behöver röra oss bort från att sälja burkar och hårdvara. Att konkurrera med pris och volym får de globala giganterna ägna sig åt. Vår roll blir att vara kittet mellan IT och verksamhet och att bygga starka relationer med våra kunder. Där kan internationella molnleverantörer aldrig konkurrera med oss. Vi förstår kundernas affär och utmaningar på djupet och är de som översätter problemen till fungerande lösningar, säger Pierre Strandelin.

Lokala regler och säkerhet

Att ha den nära relationen till kunderna innebär också att det är viktigt med kunskaper om lokala marknader och de regler och förutsättningar som gäller där.

– Den nya GDPR-lagen nu är bara ett exempel och allt fler kunder ställer den viktiga frågan om var deras data lagras. Vi på Rg19/LOAD är certifierade inom ISO27001. Det är en garanti för integritet och informationssäkerhet inom allt vi gör – och självklart garanterar vi den geografiska placeringen för våra kunders data, säger Pierre Strandelin.

Vi är rustade och redo

För Rg19/LOAD har omvälvningen redan inneburit stora förändringar i verksamheten.

– Vi har monterat ner våra egna datahallar och blir själva en del av det moln vi säljer tjänster inom. Vårt erbjudande vilar istället på den tunga kompetens och erfarenhet vi har inom IT-infrastruktur, applikationsdrift och logistiska flöden. I den digitala eran är det de mänskliga relationerna och den unika kompetensen som är den högst värderade varan. Det är en ny tid som vi går in i och vi gör det med stor tillförsikt, rustade och redo.