Pentech

Rg19/LOAD sluter avtal med kapitalförvaltningsbolaget Pentech

3 Oct, 2018

Pentech är ett kapitalförvaltningsbolag med ett antal tjänster som bygger på en egenutvecklad riskhanteringsalgoritm.

Pentechs tjänster är utvecklade för B2B och massmarknaden. De hjälper människor att ta kontroll över sina besparingar och optimera sin investeringsstrategi baserat på individuell finansiell situation, ålder och riskprofil.

Läs mer om Pentech här.

På bilden från vänster: Pierre Strandelin, vd Rg19/LOAD, Fredrik Karlsson i mitten, vd Pentech Ltd, Johan Rittner vd IBM Sverige.