Tracy

Rg19/LOAD sluter avtal med Tracy of Sweden AB

26 Sep, 2018

Rg19/LOAD tecknar avtal med Tracy of Sweden AB vars innovationer gör det möjligt att identifiera och spåra skogsråvara.

Avtalet innebär att Rg19/LOAD skall leverera IBM Cloud-baserad kapacitet och övriga IBM Cloud-tjänster till Tracy of Sweden. Dessutom ska Rg19/LOAD leverera driftrelaterade tjänster till Tracy of Swedens världsunika tillämpningar för ursprungsmärkning av skogsråvara.

Syftet är att säkerställa att Tracy of Swedens kunder har en hög tillgänglighet, stabil drift, snabb anpassning till förändringar i kapacitet samt en smidigt fungerande fakturering till slutkunderna.

– Vi känner oss trygga i valet av att Rg19/LOAD ska leverera dessa för oss mycket kritiska tjänster och funktioner. Vi har sedan februari 2018 lärt känna Rg19/LOAD och har fått ett stort förtroende för företaget och deras medarbetare. Detta förtroende återspeglas även från kunder och samarbetspartners, där IBM är en stor och viktig gemensam partner, säger Jonny Edvardsson, VD för Tracy of Sweden AB (f.d. Svensk Skogsdata AB)

– Vårt avtal med Tracy of Sweden AB är starten på en gemensam resa som vi ser fram emot att få vara en del av. Tillsammans bidrar vi till en lösning för att hindra att världens skogar skövlas och för att illegal avverkning stoppas. Att Tracy of Sweden valt oss för denna ansvarsfulla uppgift ser vi som ett mycket stort förtroende som vi ska förvalta på bästa sätt, säger Pierre Strandelin, vd för Rg19/LOAD.

Tjänsterna består av:

  • Servicedesk
  • Releasehantering Tracy of Sweden’s tillämpningar och Tracy man™ och Tracy aut™
  • Applikationsdrift
  • Monitorering och åtgärder
  • Beredskap 24/7
  • Faktureringstjänst

Om Tracy of Sweden AB

Tracy of Sweden AB startades 2016 med syfte att bilda global standard för ursprungsmärkning och fullständig spårbarhet av varje enskild stock och massavedsbit. Från stubben fram till slutkund. Tracys teknik bygger på bildanalys med ursprung i svensk försvarsindustri och bolaget står nu inför lansering av Tracy man™ och Tracy aut™

Läs mer om Tracy här.

På bilden syns Pierre Strandelin, vd för Rg19/LOAD och från Tracy of Sweden AB styrelseordförande Jan-Erik Rendahl samt vd Jonny Edvardsson.