Alla på Rg19/LOAD

Tack för kvalitetsstämpeln, ISO!

15 Apr, 2019

Nu är vi på Rg19 certifierade inom tre olika ISO-standarder: 9001, 14001 och 27001. De här kvalitetsstämplarna visar att vi håller hög nivå inom kvalitet, miljö och informationssäkerhet. 

Att en organisation uppfyller en ISO-standard innebär att den lever upp till vissa enhetliga och transparenta rutiner. ISO 27001 som reglerar informationssäkerhet har vi haft sen tidigare och nu har vi alltså även bevis på att vi följer ISO-standarder inom kvalitet och miljö.

Vårt mål är att alltid ha kontroll på vår och våra kunders information så att ett relevant skydd kan ges densamma. Detta medför också att våra kunder alltid ska känna en trygghet i hur vi hanterar deras information. Målet är också att ha väl fungerande processer och förmågan att leverera produkter och tjänster som uppfyller våra kunders, och andra tillämpliga, krav.

Målet är även att förbättra verksamhetens miljöprestanda bland annat genom att förebygga förorening från resor och levererade produkter.