Information är din viktigaste tillgång. Använd den.

Din verksamhets viktigaste tillgång – informationen – har ni redan. Vi kan hjälpa er att utnyttja den fullt ut, för att optimera försäljning och möta kundernas behov.

Business Intelligence

Med växande datavolymer blir det allt viktigare att använda smidiga lösningar och fokusera på rätt saker i analysarbetet. Vi designar och utvecklar smarta system som skapar verksamhetsnytta på allvar.

Predictive Analytics

Undvik gissningar om framtiden med Predictive Analytics. Med avancerade statistiska algoritmer och machine learning gör vi förutsägelser och prognoser. Ju närmare verkligheten du kan planera allt från lagerutrymme till kundbeteenden, desto högre lönsamhet.

InControl

Ärendehanteringssystem samlar in stora mängder data som kan förbättra verksamheten. Men många missar analysen. InControl ger dig löpande analyser för nöjdare kunder och ökad lönsamhet.

Perfect Pricing

Släpp kalkylarket och optimera dina priser med modern automatiserad prissättning byggd på AI (artificiell intelligens). Rätt priser i varje kanal, i realtid.

Bild på Petter Elfström
Kontaktperson

Petter Elfström

fornamn.efternamn@rg19load.se

Försäljning för 11 miljoner i timmen. Driftstopp är otänkbart.

Läs mer om Analytics