IT som tjänst ökar konkurrenskraften i din verksamhet

Marknaden svänger snabbt. För att möta nya krav från kunder och andra intressenter, satsar många företag och organisationer på en mer dynamisk och kostnadseffektiv IT-drift.

I ett hårdare klimat, kan det vara avgörande att på kort tid nå ut med en ny produkt eller att minimera de interna kostnaderna. Vi erbjuder IT-funktioner som Power, Backup och Security som tjänst. Det ger dig service och teknologi som smidigt följer de skiftande behoven i din verksamhet.

Fördelar med IT som tjänst:

  • tillgång till rätt kompetens och support dygnet runt
  • enkelt att ändra utrustningen i takt med att verksamheten förändras
  • korta ledtider när du till exempel vill utveckla en ny applikation
  • sparar personalkostnader
  • mer tid att ägna åt kärnverksamheten
  • möjlighet att betala efter behov och resursutnyttjande

Rg19/LOAD har lång erfarenhet av att leverera IT som tjänst åt företag där IT-systemen är livlinan i verksamheten. Flera av våra kunder finns till exempel inom detaljhandel, bank-, media- och sjukvårdssektorn och en av våra specialiteter är logistiska flöden som i Supply Chain Management. I samarbetet med dig som kund, fokuserar vi på dina krav inom tillgänglighet, säkerhet och lagring och tar fram lösningar som följer din verksamhet både i upp- och nedgångar.

Bild på Peter Stöckel
Kontaktperson

Peter Stöckel

fornamn.efternamn@rg19load.se

Vi vill gärna höra av dig

Kontakta oss här