Är dina affärshemligheter i rätt händer?

De digitala hoten mot företag och organisationer eskalerar ständigt och förövarna blir allt mer kreativa. I de flesta verksamheter ser sårbarheten inom IT-säkerhet ungefär likadan ut.

Vanliga brister:

 1. Svårt att se skillnad på intrång/hot och normal aktivitet.
 2. Interna specialister och tidsresurser saknas.
 3. Man har verktyg men inte uppdaterad detaljkunskap.

Information är den viktigaste tillgången för de flesta verksamheter idag. Den ligger till grund för beslut och avgör verksamhetens förmåga att möta nya krav från kunder, medarbetare och leverantörer. För att inte tala om patent och affärshemligheter som på inga villkor får hamna i fel händer.

Stölder, kapningar, regelkrav

Rena datastölder är ett slags hot, kapade servrar som används i kriminell verksamhet ett annat. Samtidigt ökar kraven på dokumentation i och med nya regelverk. GDPR som träder i kraft i maj 2018 är ett av dem.

Marknadsledande säkerhetslösning

Security as a Service bygger på IBMs plattform QRadar som i många år har utsetts till bästa SIEM-lösning av Gartner. Security as a Service är en flexibel tjänst som vi anpassar efter din verksamhets storlek och behov.

Du kanske vill fokusera på den mest kritiska datan eller på all data. Du kanske vill hantera vissa delar av säkerhetsarbetet inhouse eller låta oss sköta allt. Vi ser till att helhetslösningen blir stark och stabil, oavsett hur vi sätter ihop delarna.

Security as a Service:

 • Övervakning och loggdatainsamling med larmfunktioner.
 • Visualisering av händelser och incidenter.
 • Avvikelser noteras och analyseras.
 • Risker identifieras så att de kan avvärjas i tid.
 • Tydliga compliance-rapporter (t ex SOX-krav, GDPR).

Vill du också ta kontroll?

 • Se vad som händer i systemet i realtid, roll för roll.
 • Minska tiden som läggs på manuell felsökning.
 • Få automatiska uppdateringar om status, nyttjande, problem och förslag på åtgärder.

Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur vi kan ta hand om säkerheten så att du tryggt kan fokusera på affären.

Ladda ner produktblad om Security as a Service här.

Bild på Peter Stöckel
Kontaktperson

Peter Stöckel

fornamn.efternamn@rg19load.se